Dagsamling for verveansvarlige - Fagforbundet

Dagsamling for verveansvarlige

Det innkalles herved til en dagsamling for verveansvarlige i fagforeningene. Tid: 11. mars, 2013, kl. 10-15.30. Sted: Dronningens gt 10, møterom 4 etg (inngang ved siden av SMN på Borkeplass)

For å sikre en bedre og mer systematisk verving i Fagforbundet innkalles verveansvarlige i fagforeningene til en dagsamling om verveaktiviteten i 2013. Det er viktig at alle fagforeningene deltar på denne samlingen og har en god prosess i egen fagforening med verveplan og godt systematisk arbeid. 

Alle deltagerne tar med fagforeningens verveplan om fagforeningen har utarbeidet en. 

I følge vedtektenes § 11.5.3 er det nestlederen som har verveansvaret i fagforeningens styre. Om styret har organisert det slik at en annen er ansvarlig er det helt greit, da sendes denne. Om verveansvarlig er forhindret i å møte sender styret en annen representant fra fagforeningen.

 Program: 

10.00   Velkommen
10.30   Verveåret 2013
11.00   Gjenvinning av medlemmer
12.00   Lunsj
12.45   Vervemål og verveplaner i fagforeningene
15.00   Oppsummering, videre arbeid
15.30   Slutt og vel hjem.

Økonomi:
Fagforbundet Sør-Trøndelag dekker alle utgifter. 

Ved trekk i lønn ber vi om at du tar med deg attestasjon fra arbeidsgiver med beløp du blir trukket. Permisjonssøknaden som viser at du har søkt permisjon med lønn må også vedlegges. Husk skattekort. 

Det innkalles til samling, men av praktiske årsaker må alle registrere seg gjennom å bruke denne påmeldingslinken, frist mandag 4.mars.  

Link til påmelding: https://kurs.fagforbundet.no/kurspamelding.aspx?fk_id=3868

Med hilsen
FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG 

Arne Jan Skjerdingstad/sign
fylkesleder