FAGFORBUNDET RØYRVIK

Fagforeningas forside arkiv

Til deg som er medlem i Fagforbundet og skal studere i ett eller flere år

Vet du at du fortsatt kan være medlem i Fagforbundet i studietiden?

INVITASJON TIL FAGDAGER FOR DEG SOM JOBBER I BUFETAT

Det inviteres til fagdager medlemmer ansatt i BUFetat. Fagdagene arrangeres på Quality hotell, Stjørdal, 12.-13. september 2018.

Fagdag - Ergonomi for kontoransatte, 27.september

Fagforbundet Trøndelag Yrkesseksjon kontor og administrasjon i samarbeid med Fagakademiet inviterer til fagdag - Ergonomi for kontoransatte.

To flotte fagdager i Yrkesseksjon helse og sosial

Yrkesseksjon helse og sosial arrangerte fagdag med tema Vold og trusler, 12. og 13.juni, henholdsvis i Namsos og Malvik.

AVLYST - Fagdag veidriftere og feiere, 16.oktober

Fagforbundet Trøndelag Yrkesseksjon samferdsel og teknisk i samarbeid med Fagakademiet inviterer til fagdag for veidriftere og feiere.

Fagdag med tema: Konflikthåndtering, vold og trusler 12. og 13. juni

Fagforbundet Trøndelag, Yrkesseksjon helse og sosial inviterer medlemmer til fagdag i samarbeid med Fagakademiet.

Fagforbundet Trøndelag støtter kampen for tariffavtale

Heismontørenes fagforening sine medlemmer ved Orona Norway AS gikk 14. mai ut i streik for retten til en tariffavtale.

Ledersamling

Her kan du finne dokumenter fra ledersamlingen

Bli læreplassjeger!

Læreplassjegere i Østfold, Buskerud, Trøndelag og Hedmark skal finne flere lærebedrifter og læreplasser.

Slik kan du delta i kampanjen Yrkesfagenes år 2018

Bruk emneknaggene #yrkesfag og #mittyrkesfag til å formidle historien om ditt yrkesvalg! Les mer om hvordan du går fram...