FAGFORBUNDET RØYRVIK

Fagforeningas forside arkiv

Ny aktivitetsplan

Her ligger en oppdatert aktivitetsplan for Fagforbundet Sør-Trøndelag.

Fagforbundet slår alarm (adressa.no)

Fagforbundet Trondheim slår alarm etter å ha avdekket vikarer i Trondheim kommune som har jobbet 400 timer i måneden

Uverdige forhold ved Klæbu sykehjem (adressa.no)

Innleide ansatte arbeider doble vakter uten overtidsbetaling.

Kommunens ansatte gull verdt

Under denne overskriften skriver leder i Fagforbundet Melhus, Solfrid Løvseth, at anbudsutsetting av offentlige tjenester og ansatte ikke er veien å gå.

Nye styrer i seksjonene og ungdomsutvalget

Her finner du oversikten over de nye styrene for seksjonene og ungdomsutvalget som er valgt for perioden 2011 - 2013

Fagforbundskoret har nytt opptak for sangere!

Vi ønsker alle interesserte medlemmer velkommen til Melhus Rådhus 13. mars, kl. 16.00 - 20.00.

Kjemper for flere heltidstillinger

- Vi er opptatt av at de som vil ha hel stilling, skal få det, sier fylkesleder Arne Jan Skjerdingstad til Adresseavisen den 15.02.

Områdemøter for dialog

Fylkesstyret starter i disse dagene årets første runde med dialogmøter med alle fylkets fagforeninger. Her finner du en oversikt over når vi er hvor.

Aktivitetsplan for 2011

Fagforbundet Sør-Trøndelags aktivitetsplan for 2011 er nå tilgjengelig!

Nye tillitsvalgte valgt på fylkeskonferansene

Første dag er over på fylkeskonferansene, og den ble avsluttet med valg av nye seksjonstyrer, ungdomsutvalg og pensjonistutvalg.