FAGFORBUNDET RØYRVIK

Fagforeningas forside arkiv

På sykkeltur for kollektivtrafikken

Bussjåfør John Peder Denstad og sju medlemmer av Fagforbundets Buss og Sporveisarbeiderforening i Trondheim, syklet inn på Youngstorget i Oslo til applaus. De hadde da vært på landeveien mer enn ett døgn.

Veggavis nr. 9 2008

Ja til Norsk Stål sine planer om utvidet virksomhet på Nyhavna.

Veggavis nr. 8 2008

LO i Trondheim har planlagt en rekke aktiviteter i form av representantskapsmøter, dag- og helgekonferanser og aksjoner.

Legger ned Arbeideravisa (Adresseavisa 20/08/2008)

Etter bare sju måneders drift var det slutt for Arbeideravisa i Trondheim.

Kvinner på tvers 20. og 21. september 2008

Tema på årets konferanse er: Kvinners helse, arbeidslinja, likelønn og pensjon.

- Sørgelig med stopp for 6-timersdag

Det er sørgelig at Trondheim parkering stopper et prosjekt som har vist seg å fungere godt, sier Fagforbundets leder i Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen.

Skammelig eldreomsorg ? (innlegg i Adresseavisen)

HTV i Fagforbundet Trondheim, Inger Tyvoll og Per Hjertaas skriver: "Viser til innlegg i Adresseavisen under Debatt onsdag 6. august med tittelen «Hjemmesykepleien - en skam" undertegnet "Fortvilte og forbanna pårørende".

Årets pensjonisttur!

går til Savalen 26. august 2008. Se vedlegget for mere informasjon.

Ferieavvikling sommeren 2008

Ferieoversikt fylkesstyret og fylkeskontoret.

Veggavis nr. 7-2008 Uke 25/08 - LO i Trondheim

”VÅR KAMP MOT ANBUD OG PRIVATISERING FORTSETTER” Fagforbundet Buss- og sporveisbetjeningens forening (BSF) sier i pressemelding 18.06.08 ”Vår kamp mot anbud og privati­sering fortsetter”.