FAGFORBUNDET RØYRVIK

Fagforeningas forside arkiv

Sats mer på hjelpepleierne og omsorgsarbeidere (06.04.2006)

Dersom vi skal klare å rekruttere flere hjelpepleiere og omsorgsarbeidere må det både satses på større stillingsprosenter og kompetanse- og utviklingsmuligheter i yrket. Det sier hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Trondheim kommune, Inger Tyvoll.

Vikar vant over kommunen i retten (Adresseavisen 31.03.2006)

Trondheim kommune er dømt til å gi en kvinnelig vikar, som er medlem i Fagforbundet, fast ansettelse og betale henne en erstatning på 17.000 kroner.

Ny gruppeforsikring fra 1. august 2006

Forsikringsordning for alle medlemmer av Fagforbundet fra 1.8.2006.

Medlemsutvikling pr. 1. mars 2006

Sør-Trøndelag og Akershus fylkeskretser har størst økning i medlemstallet siste måned. Fagforbundet har nå 285 683 medlemmer, herav 187 499 yrkesaktive medlemmer. Det er en økning på 451 medlemmer totalt siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer økte med 148 siste måned.

Bestillingsrutiner skoleringsmateriell tillitsvalgte

Som en prøveordning fram til juli 2006 bestilles materiell til tillitsvalgtskoleringen på posten i Fagforbundet sentralt (gjelder fagforeninger/fylker som ikke har fått tilsendt alt materiell direkte fra trykkeriet til eget fylkeskontor). Se vedlegget for mer informasjon samt bestillingsskjemaer.

AFP må stå fast (Pressemelding 16.02.06)

Det var massiv støtte i LOs representantskap for at AFP skulle videreføres. Lavlønn, likelønn og økt kjøpekraft var andre krav. - Jeg er glad for den kraftige vektleggingen av AFP, sier leder i Fagforbundet, Jan Davidsen.

Medlemsutvikling pr. 1. februar 2006

Det foreligger medlemsutvikling per 1. februar 2006.

Møte med det sentrale Arbeidsutvalget

Det 12. og 13. januar var fylkesstyrene i Møre og Romsdal, Nord og Sør Trøndelag samlet til møte med AU.

Jubileumsmerker, nåler og diplom

LOs 40 års merke, fagforeningens 25 års jubileumsmerke og Fagforbundets gullmerke med diplom.

Medlemsutvikling pr. 1. januar 2006

Fagforbundet har nå 286 019 medlemmer, herav 187 808 yrkesaktive medlemmer. Det er en økning på 145 medlemmer totalt siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer gikk ned med 63 siste måned. I 2005 var det en nedgang på 3 862 medlemmer totalt, herav 3 638 yrkesaktive medlemmer.