Kontakt - Fagforbundet

Styret

Leder fagforening Marianne Krutå

Send epost

Nestleder fagforeningen May Iren Reitan

Send epost

Kasserer fagforeningen Gunbjørn Jarle Heggstad

Send epost

Hovedtillitsvalgt fagforening Sissel Mikkelsen

Send epost

Leder Seksjon Kontor og Administrasjon Heidi Flyum

Send epost

Leder Seksjon Helse og Sosial Heidi Anita Brekkvassmo

Send epost

Ungdomstillitsvalgt Cathrine Johansen

Send epost

Pensjonisttillitsvalgt fagforeningen Aud Inger Dahl
Revisor fagforeningen Ruth Westgaard
Revisor fagforeningen Anne Gunn Mikkelsen

Send epost